Tình hình là em đang cần gấp 100m dây mạng. MẸ nào có thì để cho em với nhá.
Em xin đa tạ nhiều.
PM cho em theo số: 0932 hai ba bẩy 408.