các mẹ nào có thanh chắn cầu thang không sử dụng nữa, cho mình xin thanh lý lại nhé, bé bắt đầu tập đi mà không ai canh chừng cả, n ên mình mua lại, hehe
Thanks!