Mẹ nào có thì thanh lý nhé! Cho giá & hình nữa nha, cho dễ mua. Mình ở Hà Nội.
Vui lòng gửi vào thuyvan140681@gmail.com. Thanks!