Nhà mình có nồi cơm điện hiệu Tiger JAG -S10 1 lít. Bà giúp việc mới đến lấy búi sắt cọ nồi thế là lớn chống dính bong hết ra. Nồi thì vẫn còn mới mà ruột thì như vậy nên mỗi lần nấu cơm thì cơm dính bê bết vào đáy xoong. Nếu bây giờ mua lại cả cái nồi mới mất hơn 3 triệu thì lãng phí và tiếc tiền quá. Có ai biết mua cái ruột nồi để thay thế cho loại này ở đâu không ?