Bạn nào không có nhu cầu dùng tới, bán cho mình nha
liên hệ Trang-0908.825695
cám ơn nhiều