Chào các mẹ mình cần mua or ai cho(tặng mình cũng dược) :

- 01 XE ĐẠP DÀNH CHO BÉ GÁI 5 TUÔỔI TRỞ LÊN
- 01 CON CHIM KHUYÊN HAY CHÀO MAÒ CŨNG ĐƯỢC(CHO CON TRAI)


c ảm ơn mọi người đã đọc bài