Bạn nào thanh lý vui lòng pm hình cho mình nha. Tks