Em cần mua nôi xách tay gấp,mẹ nào thanh lý thì ới một tiếng dể em đến nhặt mang về cho bé ah!!