Nhà có đứa cháu ngủ chỉ thích rung lắc chứ bế một chỗ là không chịu ngủ, khổ thế. Anh chị nào trước mua dùng cho còn không dùng bán lại cho em giá mềm chút nha

alo: 0169-437-0801