xin mod vài ngày em đăng bên cần mua không ai quan tâm, bé đang cần gấp. mẹ nào dư dùng thanh lý cho mình. 0907999058. Thanks all