- Đáng ra em đăng bên mấy web khác, nhưng có giao dịch vài thứ bên này, thấy ở đây yên tâm mà nghiêm túc hơn, không thích thái độ con buôn bên mấy web khác.
- Như tiêu đề, em cần mua Máy tính bảng Nexus 7 16Gb, anh chị nào muốn thanh lý lại thì để lại thông tin giúp em, thông tin liên lạc và thông tin về máy, em sẽ liên lạc lại.
Cảm ơn.