MÌnh đang cần mua máy đi bộ. Bạn nào cần thanh lý thì nhắn mình nhé