nha em co cái DSC W12 mới hong man hình (chụp rất nét), em muon hoi bac nao có cai cung dong tuong duong can thanh ly để em mua lấy linh kiện thay thi tôt quá.