mẹ nào thanh lý ới em 1 tiếng ah. cảm on các mẹ quan tâm