Tình hình là sinh bé lớn 2 năm rồi để lâu bị mất màn treo. Còn cục cắm điện bị người ta phá. Giờ sinh bé thứ 2 đang cần sài. Ai có bán rẻ lại cho mình mình cảm ơn. Liên hêo mình 0949299842