mẹ nào có hàng này cần thanh lý, vui lòng gửi hình về cho thaosau3@yahoo.com. Thanks các mẹ