tình hình là em đang cần mua lều bóng cho con mẹ nào ko dùng hay thanh lí thì pm cho em nhé kèm cả bóng thì em cảm ơn nhé