mình ở trung kính, cầu giấy, hànội.
Mình cần mua lật đật của Nga, giá thanh lý (nhưng đừng cũ hay bẩn quá nhé)
liên hệ 0976004605