Tình hình là em muốn qua 1 laptop để sử dụng trong công việc, mà xiền thì không có nhiều. Mẹ nào có nhu cầu thay máy để lại cho em nhé
Máy dùng văn phòng tốt hoặc dùng cả được đồ họa thì càng tốt. LH; 0986594590
Cảm ơn các mẹ nhiều