e đang có nhu cầu mua gương soi toàn thân viền khung gỗ trắng , hoặc ai biết nơi nào bán giá rẻ chỉ giùm nhe
E cám ơn