Mình cần mua Iphone 3GS hoac Iphone4, hàng cũ thôi vì mua hàng mới thấy hơi tiếc tiền. Mẹ nào có máy cũ xài còn tốt nhưng muốn thanh lý thì nhắn mình nha. Số đt cùa mình: 0127 5858 903.