Mình muốn mua (hoặc xin nếu mẹ nào có lòng hảo tâm. Hi...) một chiếc điện thoại "cục gạch" để cho bà (là người bà con đang ở trông bé cho nhà mình) nghe và gọi thôi. Hoặc bạn nào bán cho mình giá rẻ rẻ thôi... khoảng 150k trở lại thôi. Bạn nào có phiền nhắn tin cho mình. Mình xin cảm ơn nhiều! 0915010402