Mình cần mua giường lưới cho nhóc nhà mình. Mẹ nào có mà không còn nhu cầu sư dụng thi thì PM hoặc nhắn tin mình nhé 0903357600.