minh o khu Cầu tó.thanh trì.co ai thanh ly giương ngu giá rẻ thì up cho minh voi.