Em cần mua thanh lý một ghế xoay để ngồi học! Mẹ nào dư thì thanh lý cho em nhé! Vui lòng liên hệ với em qua địa chỉ email: phuongdungpham07@gmail.com! Cảm ơn các mẹ nhiều!