Em cần mua tất cả đồ dùng cho nhà trẻ c nao có thah lý e nhé. E ít lên web nên các c Alo e số đt Thủy 0912740788