Em đang cần mua ít đồ chơi cho con Zai< 1 tuổi và 1 xe tập đi 3 con chim. Mẹ nào có thì ới em : 0977729096