Em chuẩn bị mở quán Photo, em cần mua thanh lý tất cả những đồ phục vụ cho quán. các mẹ có cái j cứ pm cho em nhé.