em đang cần mua 1 chiếc hk phone rentina pro nếu ai có ma muốn thanh lý thì nhượng lại cho em ạ, lliên hệ theo số 0908281509 ạ.