Bạn nào có đầu thu kỹ thuật số Humax dư dùng Thanh lý lại cho mình với nhé. Liên lạc với mình 01643788090.