hix, hôm rồi người nhà em gửi về 30 chai. ông xã để quên ở bã giữ xe sieu thị bị đạo chích rinh mất. giờ em cần gấp để biếu bà con họ hàng. ai có pm cho em nhe!
để giá mềm mềm dùm em ạ
em cảm ơn. đt của em 0983691080 em cảm ơn cả nhà!