Mẹ nào có liên lạc cho mình theo số đt này nhe: 0982810279. Thank's.