minh dang can mua cui (neu co du bo dem, ga, man va cang rong cang tot) va ghe an cho be nha minh. ban nao co nhu cau thanh ly thi goi cho minh theo so 043 752 3738 hoac mail cho minh theo dc qhongnhung@yahoo.com