Mình ở phòng trọ nhỏ - cần mua bồn rửa bát đứng rửa bát cho tiện
Mẹ nào dư để rẻ cho mình nhé
Thanks