Mình muốn mua bộ phòng ngủ cũ (giường 1,6 x 2; tu 1,8x2, bàn phấn, tủ đầu giường), liên hệ 0989022864 - Hòa