Mình cần mua 1 bình đựng nước inox chứa được 100 hay 150 lít nước mẹ nào có dư bán lại cho mình nhé!có gì liên lạc cho mình 0903641338