Em cần mua bàn vi tính và tủ nhựa. Ai có pm em cái nha.
Cảm ơn cả nhà xem tin ạ. o9o7.9 tam 9.4 tam 4