Mình cần mua bàn bóng bàn thanh lý. Mình ở Hà nội. Ai có nhắn mình với nhé. Cảm ơn nhiều. Số điện thoại của mình (0912.bốn 24. tám sáu bốn)