Em đang cần mua balo đựng laptop. Ai có mà không cần dùng đến thì thanh lý cho em nhé... Em cảm ơn mọi người đã đọc tin.