Mình đang muốn mua lại 3 vé Kizciti để dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi ngày Tết, khoảng mùng 3 hoặc mùng 4 gì đó, có gì liên hệ vơi mình qua mail binhlethithanh@yahoo.com, hoặc 0903008577 nhé!