Hi,
Mình có cái tủ sắt như hình, bạn nào có tủ tivi đổi với mình không