mình có 1 ghế rung cho e bé còn mới 100% nhưg m k dùng muốn đổi xe đẩy.mẹ nào có liên hệ mình nhé.