Mình có 1 ít quần áo cũ nam - người lớn không mặc nữa muốn cho đi, ai muốn lấy thì liên hệ mình theo sđt trên nhé.