Mình có 8 vé Vip Xuân Phát Tài muốn nhượng lại cho bạn nào có nhu cầu làm quà tặng.
Liên hệ: 0915665693