AMBER thể tích 50ml:giá 450k.
DELIGHT thể tích 50ml:GIÁ 400K
CHIFFON thể tích 50ml:GIA:400KO: