Do bạn mình sắp mở nhà trẻ nên cần mua nhiều đồ chơi cho bé, mẹ nào cần thanh lý thi pm cho mình nhé! Mobile: 0989367493, Email: kanguru17482@yahoo.com