Em tặng 1 voucher cgv đổi được 1 vé xem phim cgv, sử dụng được ở tât cả các rạp cgv. Hạn 1/5. Mọi người ai cần liên hệ sđt 01644795227 nha