Chuyên thiết kế làm rập cắt may hàng thời trang cao cấp ( công sở)
Xin liên hệ: kiều ý trung 0932809395