Xem Đáp án môn Hóa Học - KHỐI A của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo -

kỳ thi TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC 2012


XEM ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC

MÃ ĐỀ 859 - 958 - 527 - 749 - 371 - 157 - 356 - 528 - 752 - 647 - 296 - 384 - 913

Để nhận đáp án môn Hóa Học MÃ ĐỀ 859 - 958 - 527 - 749 - 371 - 157 - 356 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Thí sinh soạn tin nhắn theo cú pháp sau:


HDA_HOA_MÃ ĐỀ rồi gửi 8741


Ví dụ: Bạn vừa thi xong mÔn HÓA HỌC mã đề 859 soạn:

HDA HOA 859 rồi gửi 8741Soạn tin để nhận đáp án với các mã đề khác nhau:HDA HOA 958 rồi gửi 8741

HDA HOA 527 rồi gửi 8741

HDA HOA 749 rồi gửi 8741

HDA HOA 371 rồi gửi 8741

HDA HOA 157 rồi gửi 8741

HDA HOA 356 rồi gửi 8741

HDA HOA 752 rồi gửi 8741

HDA HOA 647 rồi gửi 8741

HDA HOA 296 rồi gửi 8741

HDA HOA 384 rồi gửi 8741

HDA HOA 913 rồi gửi 8741ĐĂNG KÝ NHẬN ĐIỂM THI ĐẠI HỌC SỚM NHẤT :DIEM2012_SỐ BÁO DANH rồi gửi 8741


Ví dụ: Bạn vừa thi xong trường Đại học Bách khoa, để nhận điểm sớm nhất ngay khi Bộ giáo dục công bố soạn:DIEM2012 BKA2356 gửi 8741Chúc các sĩ tử đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC NĂM 2012.