Xem Đáp án môn HÓA HỌC - KHỐI B của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo -

kỳ thi TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC 2012
XEM ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC

MÃ ĐỀ 359 – 491 – 962 – 637 – 572 – 815

Để nhận đáp án môn HÓA HỌC: MÃ ĐỀ 359 – 491 – 962 – 637 – 572 – 815 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Thí sinh soạn tin nhắn theo cú pháp sau:XEM ĐÁP ÁN MÔN HÓA KHÔÍ B:
HDA_HOA_MÃ ĐỀ rồi gửi 8741
Ví dụ: Bạn vừa thi xong mÔn HÓA HỌC mã đề 359 soạnHDA HOA 359 rồi gửi 8741Soạn tin để nhận đáp án với các mã đề khác nhau:
HDA HOA 491 rồi gửi 8741

HDA HOA 962 rồi gửi 8741

HDA HOA 637 rồi gửi 8741

HDA HOA 572 rồi gửi 8741

HDA HOA 815 rồi gửi 8741
ĐĂNG KÝ NHẬN ĐIỂM THI ĐẠI HỌC SỚM NHẤT :DIEM2012_SỐ BÁO DANH rồi gửi 8741Ví dụ: Bạn vừa thi xong trường Đại học Bách khoa, để nhận điểm sớm nhất ngay khi Bộ giáo dục công bố soạn:DIEM2012 BKA2356 gửi 8741
Chúc các sĩ tử đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC NĂM 2012.